Blekinge
Centerpartiet lokalt

Vård i hela landet

I landstinget Blekinge är köerna till vården bland de längsta i hela landet. Det är oacceptabelt att sjuka patienter ska behöva vänta i månader för att få tillgång till vård. När man är sjuk har man rätt att snabbt få träffa en läkare och den vård man behöver, oavsett var i landet man bor. Som patient ska man också kunna räkna med en snabbare och mer tillgänglig vård genom hela vårdkedjan.

Under Alliansens år vid makten minskade köerna och tillgängligheten ökade. Detta uppnåddes genom att släppa in en mångfald av alternativ samt att premiera kortare köer. Under den rödgröna regeringen har köerna växt igen och tillgängligheten har minskat. Istället för att agera mot de växande vårdköerna, ägnar regeringen sin tid åt utredningar för att försvåra för de privata utförare som bidrar till en bättre och mer tillgänglig vård. De som drabbas allra värst är patienterna.

I vår vårmotion lägger Centerpartiet fram en rad kraftfulla förslag för att öka tillgängligheten i sjukvården. Vi föreslår bland annat en Tillgänglighetsmiljard, som går ut på att korta vårdköerna - från diagnos till slutbehandling och återbesök. Modellen går ut på att både skapa smidigare och att premiera landsting som kan erbjuda patienten tidig kontakt med läkare på vårdcentralen.

Patienterna måste också få bättre tillgång till information om köer och vårdkvalitet. Det måste bli tydligt för patienten redan vid remitteringstillfället vilka vårdgivare – både i hemlandstinget och i andra delar av landet – som kan erbjuda vård i tid. Centerpartiet föreslår därför en nationell satsning på en portal där patienten enkelt kan jämföra vårdgivares kvalitet och tillgänglighet.

Att vården finns tillgänglig oavsett var i landet man bor, är grundläggande för ett tryggt samhälle. Svensk sjukvård behöver inte plakatpolitik och vinststopp – istället krävs konkreta reformer som ökar tillgängligheten och som sätter patienten i centrum. Så säkrar vi tillgången till vård i hela landet.

Lars Karlsson Ingrid Hermansson

Gruppledare för Centerpartiets landstingsgrupp. Gruppledare för Centerpartiets regiongrupp

Relaterade nyheter