Din röst är viktig i kyrkovalet

Hej centermedlemmar i Blekinge

Den 17 september är det kyrkoval. Centerpartiet har en lång tradition av att ha mycket aktiva och engagerade människor på alla nivåer i kyrkans organisation. Det gäller i högsta grad i Blekinge också, människor som är med och bidrar till en levande kyrka över hela länet.

Centerpartiets politik är en garant för att alla människors lika rätt och värde tillvaratas. Detta är särskilt viktigt i en tid när andra krafter försöker få inflytande över kyrkans verksamheter. Kyrkan ska vara en trygg famn för alla som behöver stöd.

Kyrkan ska var en förebild när det gäller hållbarhet på alla plan, såväl miljömässigt som ekonomiskt och socialt. Detta är centrala delar av Centerpartiets politik.

Din röst i kyrkovalet är viktig. Jag kommer att gå och rösta för en öppen, tolerant och välkomnande kyrka. Jag hoppas vi syns i vallokalerna den 17 september!

Magnus Larsson, distriktsordförande

Centerpartiet Blekinge