Dags för Partistämma!

Partistämman samlar 520 ombud (totalt ca 1200 deltagare) och pågår från torsdag lunch till söndag lunch. På den tiden ska man hinna med att fatta beslut om 4 program och över 600 motioner. Blekinge har elva ombud på plats som alla förberett sig väl för att debattera och forma partiets framtida politik. Vi ser framemot spänstiga debatter i ett parti med högt i tak och en stabil grund!

Nedan följer en överblick över programmet samt de ombud och motioner från Blekinge som nu bidrar till att forma till vår kommande politik. Rapporter under stämmans gång utlovas såväl här som i sociala medier!

Partistämmans program och motioner är fördelade på nedan områden:

 1. Låt inte Sverige klyvas
 2. Miljöansvar och grön tillväxt
 3. Trygghet i hela landet
 4. En ansvarsfull internationell agenda
 5. Utbildning
 6. Kultur och civil- och konsumentfrågor
 7. Socialförsäkringar, äldreomsorg, äldrevård, pensioner
 8. Hälso- och sjukvård samt socialfrågor
 9. Konstitution samt regionfrågan
 10. Landsbygd och gröna näringar
 11. Skatter
 12. Bostad
 13. Infrastruktur, transporter och bränsle
 14. Organisations- och kommunikationsfrågor

 Blekinges ombud:

 • Gertrud Ivarsson
 • Ingrid Hermansson
 • Karin Nordvall
 • Kenneth Michaelsson
 • Lars Karlsson
 • Lena Häggblad
 • Magnus Larsson
 • Pernilla Persson
 • Rolf Jönsson
 • Tim Svanberg
 • Ulf Svensson

Inlämnade motioner att försvara från Blekinges medlemmar:

 1. Sverige behöver fler jobb
 2. Återta beredskapspolisen
 3. Sveriges militära försvar
 4. Luftvärnsrobotar till flottan
 5. Sveriges beredskap och självförsörjning
 6. Sveriges civilförsvar
 7. Sverige bör inrätta ett lokalt /regional IT-värn
 8. Angående färdolyckor
 9. Centerpartiet behöver inta en helt annan hållning till Internet och sociala medier
 10. Orättvisa löner biter sig fast………..
 11. Pensionen ska ge en rimlig levnadsstandard
 12. Alla bör ha en skälig levnadsstandard
 13. Åldersgränser
 14. Skydda våra hagmarker
 15. Skydd av åkermark
 16. Konkreta åtgärder för landsbygd
 17. Bidragsregler för det enskilda vägnätet
 18. Fyrverkerier
 19. Inför ett gemensamt psykiatriskt huvudmannaskap
 20. Samordningssköterska för äldre och multisjuka
 21. Legitimation för fritidspedagoger
 22. Tänder bör ingå i högkostnadsskyddet
 23. Skattefri friskvård
 24. Pensionärers beskattning
 25. Pensionärers boende
 26. Utvisning av ekonomiska skäl
 27. Införa en ny princip om att minska kostnaderna för reglering
 28. Om att införa en digital ambassadör