Lokal utveckling kräver också ett nationellt ansvar!

Under den så kallade generaldebatten vid Centerpartiets partistämma lyfter distriktsordförande, Magnus Larsson, vikten av ett nationellt ansvar för en framtida utveckling av Blekinge.

Järnridån har fallit och färjetrafiken mot Polen och Litauen fortsätter att öka. Blekinges städer växer och företagen behöver personal. Kommunikationerna är ofta det som sätter käppar i hjulet för utvecklingen oavsett om det handlar om person, gods eller digitala transporter! En bra infrastruktur är nödvändig för att bibehålla utvecklingstakten och kollektiva transportmedel sparar på miljön.

Blekinge har idag en mycket attraktiv livsmiljö men har också en av landets mest reglerade miljöer när det handlar om utveckling och byggnation. Detta gör det svårt att skapa attraktiva boenden och i förlängningen leder det till svårigheter för företagen att rekrytera den personal de så väl behöver.

Låt inte Sverige klyvas! Blekinge har en relativt hög ungdomsarbetslöshet och en hög andel medborgare med låg utbildningsnivå. Här krävs satsningar både på utbildning men också på insatser som skapar ”riktiga” arbeten även åt dem som inte har en akademisk examen.

Centerpartiet i Blekinge vill:

  • Verka för att Blekinge ska bli av med rollen som ändhållplats och betraktas som porten mot öst via Polen och Litauen
  • Att en kompletterande järnvägssträcka mellan hamnen i Karlshamn och Olofström, den så kallade Sydostlänken prioriteras
  • Att sträckan Karlskrona – Malmö rustas upp så att järnvägen blir ett snabbare alternativ än bilen
  • Se ökade anslag för digital infrastruktur/bredband till landsbygden där 100% anslutning ska gälla
  • Att tillämpningen av strandskyddslagen ses över
  • Att anslagen till BTH ökas
  • Att regelkrångel och kostnader för anställningar minskar

”Blekinge har en enorm utvecklingspotential men det krävs en nationell politik för utveckling och minskad klyvning för att ta vara på den” säger Magnus Larsson