Blekinge
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Då är 2017 års partistämma till ända!

Då är 2017 års partistämma till ända!

Under fyra dagar i Malmö avhandlades 4 program, 600 motioner och över 1000 att satser. Ombudens arbetsdagar blev långa och debattinläggen var många men konflikterna var få och stämningen var på topp. Den politik som beslutats är också den som Centerpartiet kommer att gå till val på och det är verkligen ett enigt parti fyllt av självförtroende och engagemang som ligger i startgroparna inför kommande valrörelse!

Blekinges ombud var aktiva både i talarstolen och i det förberedande kommittéarbetet. Här följer några axplock från talarstolen:

Karin Nordvall, Olofström: ”Vi företagare behöver långsiktiga villkor!”

Gertrud Ivarsson, Karlshamn: ”Värna åkermarkens värde högre och se till att god matjord i första hand används för livsmedelsproduktion”

Kenneth Michaelsson, Ronneby: ”Vi måste säkerställa möjligheten att bygga även på landsbygden.”

Rolf Jönsson, Olofström: ”Det ska vara rimliga straffnivåer av respekt för brottsoffren”

Ingrid Hermansson, Karlskrona: Vi måste säkerställa tillgången på lärare. Om vi ska komma tillrätta med utanförskapet och inte låta Sverige klyvas då måste vi börja med barnen.

Tim Svanberg: "Vi måste förstå människors oro. Vi ska ge svar till de som tycker att politiken inte kan ge svar på de frågor de ställer."

Ulf Svensson, Sölvesborg argumenterade för ett krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljning. Partistämman har nu beslutat att Centerpartiet aktivt ska driva frågan om ett förändrat regelverk och krav på skriftlig avtalsbekräftelse (via brev eller digitalt med Bank ID) vid all telefonförsäljning. Det kan löna sig att argumentera!

Lars Karlsson, Karlskrona: ”Det räcker inte att ge alla en egen läkare utan vi måste se ett steg längre och fundera på vad som krävs i framtiden!”

Pernilla Persson: "De riktade statsbidragen ökar kommunernas administration."

Blekinges egna motioner fick överlag ett positivt bemötande. Mer än två tredjedelar av de 30-talet motioner som lämnats har besvarats positivt och finns nu med som en del i Centerpartiets framtida politik.Bland annat beslutades att öka anslagen till försvaret och (utan att utlova några specifika nivåer) se över pensionsnivån för dem med låga pensioner. Vill ni läsa mer hittar ni de fullständiga Stämmohandlingarna r!