Blekinge
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Framtidens sjukvård - Seminarium för ökad samverkan

Framtidens sjukvård - Seminarium för ökad samverkan

I Blekinge pågår planeringen för fullt av ”Framtidens sjukvård”. Ängelholm har idag ett framgångsrikt koncept för ökad samverkan mellan kommuner och landsting. Du som ansvarig centerpolitiker för dessa frågor i Blekinges kommuner är nu välkommen att delta i ett seminarium fredagen den 17 november i Karlshamn där vi tittar närmare Ängelholmsmodellen.

Andra landsting/regioner har kommit längre än vad vi gjort i Blekinge. Ett av landets bästa exempel finns i Ängelholm och alliansen i Blekinge läns landsting har därför bjudit in två engagerade personer från Ängelholm för att kunna ta del av deras erfarenheter från det framgångsrika konceptetet.

  • Carl-Johan Robertz, verksamhetschef och läkare
  • Marie Bladh, chef för Hälsostadens mobila vårdteam,

Ämnena för dagen är följande:

  • Samverkan mellan sjukhus och kommuner kring multisjuka äldre
  • Vårdkvalitet på rätt nivå för ett bra patientflöde
  • Utökad tillgänglighet för vård och omsorg – gränslös vård och omsorg
  • Kvälls- och helgmottagning på vårdcentraler
  • Mobila team med personal från kommun, sjukhus och öppen vård

När och var?

Fredag 17 november 10-16, Karlshamn (Östra Piren)

 

Kostnad?

Respektive parti (kommunkrets eller landsting) betalar 295:-/deltagare för lokal och fika. Dagen börjar med kaffe och tilltugg 9:45 och det erbjuds också fika under eftermiddagen. Lunch betalar varje deltagare själv.

 

Vem gäller inbjudan?

Inbjudan gäller dig som politiker för något av allianspartierna i landstinget eller i våra fem kommuner och det är viktigt att såväl representanter från kommunstyrelser som äldrenämnder deltar. Även pensionärsorganisationer kommer att bjudas in.

 

Anmälan senast den 10 november till: Ann-Sofie Mattson mail: mailto:anne-sofie.mattsson@hotmail.com eller Lars Karlsson lars.karlsson@centerpartiet.se