Blekinge
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Tröttnat på försenade tåg?

Tröttnat på försenade tåg?

Sverige är bland de sämsta länderna i Europa när det gäller punktlighet för tågen. Tågförseningar är en del av tusentals svenskars vardag och något man måste ha med i beräkningarna när man planerar sin resa. I värsta fall tvingas man ställa in det där viktiga mötet eller byta ut midsommarfirandet mot en helkväll i en vänthall.

Ekonomin och jobben blir lidande när folk missar möten och kommer för sent. Om vi inte kan lita på tågtrafiken blir det svårare att leva och bo var vi vill. Dessutom drabbar tågstrulet också klimatet när människor tar bilen eller flyget istället. Något som märks även i Blekinge där sträckan Karlskrona - Malmö i dagsläget går snabbare via bil än tåg även utan förseningar. Detta är frågor Centerpartet har drivit länge både lokalt som nationellt men alltför lite har hänt.

Centerpartiet startar därför #tåguppropet - ett upprop för tåg som går i tid.

Ju fler som skriver under desto större press på regeringen att agera. Nu räcker det inte med ett upprop. Under lång tid har järnvägsunderhållet varit eftersatt med försenade och inställda tåg som följd. Centerpartiet har därför föreslagit en stor satsning på fungerande tågtrafik. I Centerpartiets budgetförslag lägger vi fyra miljarder mer än regeringen på underhåll och drift av järnvägen. En stor del av satsningen är riktad mot regionala tågbanor, där problemen är som störst.

Tilltron till den svenska tågtrafiken behöver återupprättas. Det här är viktigt för ekonomi, jobb, klimat och för att människors vardag ska fungera. Tågen ska gå i tid. Skriv på #tåguppropet, du också! www.centerpartiet.se/taguppropet

Magnus Larsson (C)

Distriktsordförande

Blekinge