Då är toppkandidaterna spikade och valrörelsen påbörjad!

Nu har Centerpartiet i Blekinge satt ned foten och spikat listan med riksdagskandidater inför valet 2018! Nomineringsstämman fastställde riksdagslistan i sin helhet där Tim Svanberg står som första namn tätt följd av Ingrid Hermansson, Magnus Larsson och Malin Åman. En mycket kompetent toppkvartett som nu kommer att hjälpas åt att säkra framtida inflytande för Blekinges Centerparti i riksdagsarbetet.

Förutom goda riksdagskandidater krävs också relevanta valfrågor och gäst för kvällen var Emil Källström, centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson och riksdagsman för Västernorrland.

Emil talade om vikten av tydlighet och att hålla sig till sakfrågorna i den kommande valrörelsen samtidigt som han betonade Centerpartiets betydelse i det politiska landskapet. Som ett exempel hänvisade Emil till de pågående förhandlingarna mellan LO och SAF som ska utmynna i bättre förutsättningar att få ett arbete även för de människor som saknar akademiska utbildningar. Denna fråga har Centerpartiet aktivt drivit under lång tid utan att få gehör men nu, till sist, har även arbetsmarknadens aktörer insett problematiken och vi hoppas på en snar lösning.

Flera frågor, som berör Blekinge, togs upp till diskussion. Exempelvis den regionala obalansen, vikten av en god infrastruktur, regelkrångel i allmänhet och i synnerhet för småföretagare på landsbygden samt den sociala otryggheten.

Frågorna engagerade såväl Emil som mötesdeltagare och det var tydligt att Centerpartiet i Blekinge har påbörjat valrörelsen!