Blekinge
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Väntetiden till psykiatrin har ökat!

Väntetiden till psykiatrin har ökat!

Tillgängligheten har försämrats radikalt sedan den nuvarande regeringen avskaffade den förstärkta vårdgarantin för barn och unga med psykisk ohälsa. När regeringen tog bort alliansens vårdgaranti 2014 fick detta förödande effekter för barn och unga. Under alliansregeringen 2014 klarade Blekinge som ett av 16 landsting att erbjuda hjälp inom 30 dagar. Nu är det endast ETT landsting som klarar detta. Så kan vi inte ha det. I ett anständigt samhälle tar politiken ansvar för att barn och unga får hjälp när de mår dåligt. Sverige behöver ett nytt ledarskap som prioriterar den nära vården!

Köerna till psykiatrin är för långa och de regionala skillnaderna är för stora. Den negativa utvecklingen måste vändas, vilket endast kan ske med ett nytt ledarskap som prioriterar medel till den nära vården.

Tidigare fanns det en överenskommelse mellan alliansregeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om att utveckla barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. De landsting som kunde ordna ett första besök inom 30 dagar till minst 90 procent av patienterna fick del av ett prestationsbaserat statsbidrag. 30 dagar ansågs då vara en lämplig och möjlig tidsgräns.

S-MP-regeringen tog bort de extra statsbidragen inom BUP -verksamheten och därmed försvann även den förstärkta vårdgarantin. Numera är den maximala väntetiden 90 dagar, samma tidsgräns som inom den övriga specialiserade sjukvården.Den förstärkta vårdgarantin innebar att ett första besök för bedömning inom barn- och ungdomspsykiatrin skulle erbjudas inom 30 dagar. Av Sveriges 21 landsting och regioner är det bara Kalmar som i dag klarar de kraven, enligt uppgifter från SKL i Dagens Medicin. 2013 var det 17 landsting som klarade samma sak.

God medicinsk säkerhet, tillgänglighet samt att ha patienten i centrum är viktiga beståndsdelar i en god vård. Tillgänglighet är ett viktigt område och en förutsättning för att åstadkomma trygghet i vården. Samtliga patientgrupper måste tas emot utan att väntetiderna blir för långa och även 30 dagar kan kännas som en mycket lång tid för den som väntar.

BUP i Blekinge klarar av den psykiska ohälsan på ett relativt bra sätt då denna grupp prioriteras högt och akuta patienter tas emot direkt utan att behöva vänta MEN väntetiden för icke akuta insatser överstiger ändå de maximala 30 dagarna. Även väntetiden för utredningar har ökat och fortsätter att öka. I januari 2016 fick 88% vård inom 30 dagar men endast 66% i augusti 2017. Vi måste vända denna negativa utveckling!

Centerpartiet tar detta på allvar och vill se en ökad trygghet utan väntetider inom psykiatrin för barn och unga i hela landet. Detta gör vi genom att:

  • Tillföra medel! Centerpartiet har i vårbudgeten tagit ett krafttag satsar 300 miljoner kronor per år, de kommande tre åren, på att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin
  • Ta ansvar! I ett fungerande samhälle anser vi att politiken har ansvar för att barn och unga får hjälp när de mår dåligt. Idag tar det för lång tid innan barn, unga och deras familjer får hjälp och stöd när en ung människa mår psykiskt dåligt. Köerna är för långa och de regionala skillnaderna är för stora.
  • Införa ett nytt ledarskap! Vi i Centerpartiet menar att den negativa utvecklingen måste vändas, vilket endast kan ske med ett nytt ledarskap som prioriterar att tillföra mer pengar till den nära vården.

Ingrid Hermansson(c)

Gruppledare

Region Blekinge

 

Silke Jacob(c)

Ledamot i psyk och

Habiliteringsnämnden