Tim Svanberg vill se ökade befogenheter för tullen!

Riksdagskandidat Tim Svanberg (c) reagerar på uppgifterna om att stöldgods för miljardbelopp* förs ut ur landet utan att Tullverket har befogenhet eller instruktion att ingripa.
- Tullen måste ha rätt befogenheter för att skapa trygghet i hela landet säger Tim Svanberg i en kommentar

Stulet gods för uppskattningsvis 1-2 miljarder kronor försvinner ut ur landet varje år, enligt Larmtjänstpodden. Det är främst landsbygden som drabbas när bildelar, entreprenad- och jordbruksmaskiner, båtmotorer, handverktyg och robotgräsklippare försvinner. Tullen står idag handfallen inför utflödet av tjuvgodset eftersom man saknar lagstöd att ingripa. Stölden är ett brott enligt brottsbalken men när godset väl kommer till gränsen är det inte längre ett stöldbrott utan ett häleribrott. Juridiskt har Tullen ingen befogenhet att ingripa vid misstänkt utförsel av stöldgods.

- Det finns två alternativ för att tullen ska få ingripa. Antingen ändras brottsbalken eller så tillkommer en ny förordning. Det går fortare att få till en förordning eftersom en sådan kan regeringen besluta om. Regeringen måste agera och det nu säger Tim Svanberg.
- Den Blekingska landsbygden kan inte vara undantagen från en fungerande rättsapparat, regeringen måste snarast ge Tullen rätt förutsättningar att vara en del av rättskedjan tillsammans med Polis, Åklagare mfl myndigheter avslutar Tim Svanberg.

*Uppskattningen på värdet av det utförda stöldgodset bygger på försäkringsbolagens statistik.

För Frågor kontakta:

Tim Svanberg

0733- 91 77 53