Blekinge
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Landstinget i Blekinge tvingas återigen till panikåtgärder för att klara ekonomin!

Landstinget i Blekinge tvingas återigen till panikåtgärder för att klara ekonomin!

Landstinget i Blekinge drar återigen i handbromsen och tvingas spara 60 miljoner genom kortsiktiga åtgärder som i slutändan riskerar att slå hårt mot bland annat primärvården. Centerpartiet i Blekinge anser att detta är helt fel väg att gå! När man är sjuk ska man ha rätt att snabbt träffa en läkare och få den vård man behöver, oavsett var i länet man bor. Då måste den vård som finns närmast människorna, primärvården, vara tillgänglig och effektiv. Centerpartiet har därför en rad konkreta förslag för att effektivisera vården utan att ge avkall på tillgänglighet eller kvalitet.

Ett sätt att istället korta köerna och öka tillgängligheten för patienten, är att ge fler aktörer möjlighet att hjälpa till att utföra vården. Med en åldrande befolkning ökar behoven och vi behöver ställa allt högre krav på att få ut mer vård för varje skattekrona. Att fler fristående utförare får vara med och leverera vård och omsorg, är direkt avgörande för att klara detta. Nuvarande S/MP regering har lagt för mycket tid på att göra det svårare för välfungerande vårdcentraler och kliniker och för lite på att lösa problemet med köerna i sjukvården.

Ett annat sätt är att flytta vård som inte behöver utföras på sjukhus till primärvården. Många gamla och sköra patienter kan också få hjälp i hemmet genom att hembesök från team bestående av olika vårdkompetenser.

Ett tredje sätt är att använda digitala lösningar för att minska administrationen och tillgängliggöra vårdpersonalen för patienten. Att skicka ut kallelser via posten och göra tidsbokningar via telefon är ålderdomligt och tidskrävandebåde för både patienter och personal. Bygg ut 1177 så att de som vill och kan får möjlighet att sköta enklare åtgärder som tidsbokning utan att först tvingas ”boka” uppringning!

Ett fjärde sätt att öka tillgängligheten och få fler läkare att vilja arbeta i primärvården, är att ge läkare möjlighet att driva egna verksamheter i liten skala. Vi vill se både stora vårdcentraler och mindre mottagningar med bara en läkare och en sjuksköterska. På så sätt kan det också bli lättare att bedriva vård även i mer glest befolkade delar av länet.

Istället för att minska tillgängligheten vill vi att vårdgarantin skärps så att patienten får rätt att träffa en läkare inom tre dagar, jämfört med sju dagar som gäller idag.

Det är du som patient som ska stå i centrum när det handlar om vård. Vården ska utformas efter dig och dina behov, inte tvärtom. Vi vill att du ska kunna bestämma mycket mer över din vård än vad du kan idag. Eftersom alla människor är unika och har olika behov, känns det också självklart att alla människor ska kunna välja mer själva. Idag kommer ofta ”systemet” först och patienten sen, när det i själva verket ska vara tvärtom. Det vill vi ändra på!

Lars Karlsson gruppledare C, Landstinget i Blekinge

Ingrid Hermansson gruppledare C, Region Blekinge