In memoriam - Claes Elmstedt

Claes Elmstedt, riksdagsman för Centerpartiet under flera år, har gått bort. Han avled under onsdagen och blev 89 år.

Claes Elmstedt var mellan 1979 till 1981 kommunikationsminister i Torbjörn Fälldins regering. När han lämnade riksdagen 1984 utsågs han till landshövding på Gotland där han stannade till 1991. 

Jag har haft förmånen att ha regelbunden kontakt med Claes Elmstedt genom åren. Han besatt mycken erfarenhet och klokskap och var alltid uppdaterad på aktuella politiska händelser. Claes var distriktsordförande och Riksdagsledamot för Centerpartiet i Blekinge. Han var gruppledare i riksdagen och sedan kommunikationsminister i Thorbjörn Fälldins regering. Efter sin riksdagslista blev Claes landshövding på Gotland.

Claes Elmstedt var under flera år ordförande för Hela Sverige ska leva och var också Sven Edvin Salje Sällskapets förste ordförande. Claes var själv också en flitig författar och skribent. Claes Elmstedt var med och la grunden till att högskolor kunde etableras på flera orter runt om i landet och i samverkan med andra var han också starkt bidragande till högskoleetableringen i Blekinge. Så sent som för ett år sedan var Claes Elmstedt med och framträdde offentligt för Centerpartiet när han invigde Fälldinutställning i Karlskrona. Bilden ovan är från just detta tillfälle.

Claes Elmstedt är utan tvekan den mest framträdande och betydelsefulla Centerpolitiker vi haft i länet under modern tid.

Magnus Larsson