Blekinge
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Blekinge Centerkvinnor ser framåt!

Blekinge Centerkvinnor ser framåt!

Ingela Abramsson avgående ordförande, Ebba Krumlinde CK:s Förbundsstyrelse, Ingrid Hermansson ny ordförande

I lördags, den 24 mars höll länets Centerkvinnor Distriktsstämma i Vildmarkscaféet i Belganet.

Ebba Krumlinde, från CK:s Förbundsstyrelse, berättade om aktuella frågor och hur Centerkvinnorna kan göra skillnad i politiken.

Bland annat beskrev hon arbetet med det Jämställdhetspolitiska programmet som utgår från tre friheter – ekonomisk, strukturell och sexuell frihet. En bra grund att utgå ifrån i många kvinnofrågor.

Trygghet är ännu en aktuell fråga som berör oss alla på olika sätt men vissa frågor berör särskilt kvinnor exempelvis när det handlar om våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, abortfrågor och förlossningsvård.

Ingrid Hermansson, ny ordförande för Blekinge Centerkvinnor, berättade om aktuella frågor i Blekinge. Bland annat regionfrågor och valfrågor. Få C-märkta frågor har hittills vunnit gehör i regionstyrelsen men vi hoppas på bättre möjligheter i nästa mandatperiod.

Inför valrörelsen är det angeläget att vi alla, oavsett tillhörighet inom partiet, samarbetar och fokus kommer att ligga på tre frågor:

  • Minska den sociala och regionala klyvningen
  • Skapa Grön tillväxt
  • Trygghetsfrågor och den "nära vården"

Centerpartiet ska stå för möjligheterna och temat blir FRAMÅT!

Lars Karlsson, Centerpartiets gruppledare i Landstinget berättade att Landstinget i Blekinge för fjärde året i rad har stora ekonomiska problem. Tillgängligheten i länet får inte försämras. Primärvårdens roll lyfts fram och mer vård i hemmet förordas.

Även CUF fanns representerade och Isak Jonsson från CUF:s Distriktsstyrelse beskrev CUF:s organisation där Blekinge, tillsammans med Kronoberg och Skåne, har en ombudsmannatjänst. CUF hade en hel del aktiviteter under 2017 och planerar ännu fler 2018. Ungdomarna ser fram emot att inför valet få möjlighet att besöka fler skolor och i olika sammanhang kunna debattera.

Därefter underhöll ytterligare en representant för CUF, Felix Kroon, med vacker sång och musik och Ann-Christin Johansson visade och sålde Aloe Vera produkter.

Felix Kroon underhåller med sång och musik

Isak Jonsson och Felix Kroon

Vid årsmötet valdes Ingrid Hermansson enhälligt till ny ordförande efter Ingela Abramsson som efter många år som ordförande avböjt omval.

Även Inger Karlsson och Katarina Widebrant hade avböjt omval och nyvalda blev istället Ingbritt Petersson, Malin Westfelt och Gertrud Frostegren.

Blommor överlämnades till avgående ordförande och ledamöter samt stämmans presidium. Ingrid Hermansson tackade för förtroendet hon fått och avslutade stämman.

Gunilla Lennartsson vice ordförande och Ingela Abramsson avgående ordförande