Många pratar om den psykiska ohälsan..

Men Centerpartiet lägger konkreta förslag till åtgärder. Ett av dem är den tänkvärda motion angående "Hembesök i psykiatrin" som Lars Karlssson, gruppledare för Centerpartiet i Blekinge lämnat tidigare i våras.

Psykiska sjukdomar är vanliga i samhället idag. Trots det skäms många som är sjuka för att söka hjälp. De lider i tystnad och blir sämre och sämre. Många sjuka upplever sig inte ens som sjuka medan deras omgivning ser hur dåligt de mår och försöker få den sjuke att söka vård. Föräldrar, sambor, makar med flera söker hjälp till sin närstående och kan en bra dag få den sjukes tillstånd att beställer en tid i vården. När dagen för besöket kommer har det gått en tid och den sjuke vägrar då besöka vården.

Centerpartiet föreslår därför att psykiatrin bör utreda om de har möjligheter att ha ett team som skulle kunna göra hembesök hos den psykiskt sjuke som inte själv förmår ta sig till vården. Teamet skall kunna komma i nära anslutning till att den sjuke gått med på att ta kontakt så patienten inte behöver vänta. Avsikten med motionen är inte att vården skall fortgå i hemmet utan att den snarast skall fortsätta i psykiatrin eller primärvården. Centerpartiet föreslår därför

  • att psykiatrin får i uppdrag att skapa ett team som kan göra hembesök enligt intentionerna i motionen

Lars Karlsson, Centerpartiet