Blekinge
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / centerkvinnornas årsstämma 16 april

centerkvinnornas årsstämma 16 april

Ordförande Ingrid Hermansson och förbundsordförande Sofia Jarl

Centerkvinnorna i Blekinge höll stämma på Askunga Dovvilt den 16 mars.

Ingrid Hermansson omvaldes enhälligt till att vara ordförande och leda Blekinges Centerkvinnor under 2019.

Sofia Jarl, förbundsordförande för Centerkvinnorna, var på besök och höll ett inspirerande anförande.

Jämställdhet i samhället är fortfarande en viktig fråga.

Vi har EU valet framför oss och vi har duktiga kvinnor som bör få chans att komma till tals.

Prostitution är en stor handelsvara och stämman ställde sig bakom ett uttalande angående

Kvinnan ingen handelsvara!

Lars Karlsson C, rapporterade från Region Blekinges arbete, där nu Alliansen har majoritet.

Vid valet utökades C:s mandat, vilket innebar att fler medlemmar från C, CK och CUF kan vara med och påverka.

Jonatan Glader, ordförande i den Kyrkopolitiska Sektionen, rapporterade från sitt område.

Han framhöll bl.a. vikten av att värna om den öppna folkkyrkan, och att vi inom partiet bör prata mer om kyrkliga frågor.

Isak Jonsson från CUF, gav Centerkvinnorna en lektion om Akvaponik/Kretsloppsodling/

Samarbete mellan fiskar och växter. Mycket imponerande!

Avslutningsvis en givande stämma som gav oss Centerkvinnor inspiration i vårt kommande arbete.