östersjön och kustfiskets överlevnad

Gustav Hemming på besök i Blekinge

Från vänster Gertrud Ivarsson, Erik Ciardi, Gustav Hemming och Anders Svensson (fiskare från Nogersund)

Gustav Hemming, fjärdenamn på centerpartiets EU-valsedel och regionråd med ansvar för skärgård, fiske och landsbygd i Stockholm, besökte på fredagen Blekinge. Han är speciellt intresserad av Östersjön och alla frågor knutna till den.

Eftermiddagen tillbringades på Mörrums Kronolaxfiske tillsammans med tre av våra ännu kvarvarande kustfiskare, representanter från Kronolaxfisket samt från Blekinge Arkipelag. Frågeställningen var hur vi tillsammans kan skapa en bra kustmiljö och få ett hållbart fiske. Det finns inget motsatsförhållande mellan fisket i Mörrumsån och det kustnära fisket. Andra saker påverkar negativt i långt högre grad, hur fisken mår i Östersjön. Det mest akuta problemet är att torsken inte mår bra, bl.a. är den mager. Det finns olika orsaker till det. Överfiske är en, för stora kolonier av skarv en annan, men framför allt att det är för mycket säl i Östersjön. Sälen är värddjur för parasiter som smittar torsken. Den förstör även fiskeredskapen. Våra fiskare säger att snart är smärtgränsen nådd, de orkar inte fortsätta längre. Myndigheter, politiker och EU måste välja om vi ska ha säl eller torsk i Östersjön, sälen måste minskas ned till en rimlig nivå. Idag finns ca 50 000 sälar i Östersjön. De ökar med 20 % i södra Östersjön varje år. Även tiaminbristen diskuterades.

Gustav fick med sig en hel mängd information och kunskaper. Han uttrycker att dagens regelverk slår ut den svenska fiskenäringen. Det fiske i Sverige och EU, som gynnas, är det som skadar fisken och miljön mest. Fiskarna var överens om att foderfisket av enorma båtar måste få ett stopp i Östersjön. De båtarna tar mer fisk på en resa, än vi tre fiskare tar upp tillsammans under ett helt liv, sa de. Fiskarna talade också om att det pågår samtal med 8 länder kring Östersjön för att försöka få gemensamma regler. Alla beslut tas inte i EU när det gäller fiske i Östersjön.
Gustav Hemming lovade att ta med sig sin kunskap till EU-ledamöter och partikamrater.