Blekinge
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Ingrid Hermansson en erfaren stämmoräv

Ingrid Hermansson en erfaren stämmoräv

Ingrid är långt ifrån debutant på partistämman 2019. Redan 1980 var hon med på sin första partistämma med CUF och sedan har det varit få stämmor som hon har missat.

Under årets partistämma har hon också fått det hedersamma uppdraget att vara ordförande i kommitté 7 som hanterar välfärd, socialfrågor, socialförsäkringar, pensioner och jämställdhet .

Vi har inte lyckats räkna ut antalet stämmor som Ingrid bevakat men nog är hon värd en medalj vid det här laget. Nu är det inte en sådan medalj hon håller i handen. Det är faktitiskt Nobels fredspris som 2017 tilldelades föreningen ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear weapons. ICAN är en av de utställare och intressenter som deltar i Partistämman.

Under årets stämma har Ingrid debatterat en rad frågor. Bland annat har hon argumenterat för bifall till att ta fram en handlingsplan för sänkt moms på basvaror. Ett av många sätt att försöka stoppa den ökande fetman, inte minst bland barnen.

Ingrid menar att framförallt socker är en stor orsak den den allt sämre folkhälsan i landet. Partistyrelsen pekar på att en så kallad sockerskatt haft en låg effekt och partistämman valde sedan att avslå förslaget. Bra för alla godisälskare men kanske inte för folkhälsan.

Utifrån Ingrids profession som pedagog i förskolan har hon även argumenterat för att inkludera förskoleklassen i särskolans uppdrag. I sitt yrke som pedagog har hon alltför ofta mött barn på förskolan som av olika skäl har ett behov av särskola när det är dax för skolstarten. När de jämnåriga barnen på förskolan slutar och går vidare till förskoleklass så blir barnen med särskilda behov kvar ytterligare ett år på förskolan. Detta är olyckligt ur flera aspekter såväl det sociala som för rätten till att få rätt pedagogisk stimulans. Här blev det stöd från partistämman och det beslutades att förskoleklass ska inkluderas i särskolans uppdrag.

I Ingrids egen kommitté hade man flertal livliga diskussioner bland annat om att systembolagens monopol ska avskaffas. Ingrid menar att en låg alkoholkonsumtion är bra för människors hälsa och leder till färre sociala problem som våld, övergrepp och ekonomiska bekymmer. En reglering av av försäljningen kan mycket väl även vara lyhört för att lanthandlar kan erhålla Systembolaget tjänster och göra det lättare att bli återförsäljare. Samtidigt är det viktigt att Systembolaget tar ett särskilt ansvar att underlätta för dessa små producenterna möjlighet att sälja sina produkter.

Vi avvaktar stämmans beslut i frågan.