Även åhörare har möjlighet att påverka - Mats Lindbom tog chansen

Mats Lindbom var inte ombud men däremot en av motionärerna tillsammans med Jämjöbygdens Centeravdelning. Etersom även åhörare har möjlighet att yrka så tog han chansen och talade varmt om vikten av att stärka skyddet för åkermarken.

Motionen fick gehör i det tidigare kommittéarbetet och nu föreslås därför att partistämman ger riksdagsgruppen i uppdrag att lyfta frågan om ett starkare skydd för åkermark enligt intentionerna i motionen. Vi håller tummarna för ett bra beslut!

Mats har numera minskat sina politiska uppdrag men nog syns det att han är väl hemmastadd i talarstolen.