Lars Karlsson föredrar skogen framför talarstolen men......

...när det handlar om praktisk verkstad i politiken så kliver även Lars upp i talarstolen med sitt väl genomtänkta budskap.

Under rubriken Vård och omsorg framhöll han hur tandvården skulle kunna bli ett stöd till att diagnostisera olika sjukdomar men också hur en god munhälsa kan göra att man håller sej friskare och lättare kan leva ett hälsosamt liv.

- Ett tidigt förebyggande arbete där man får lära sig att sköta sina tänder är en god investering i folkhälsan avslutar Lars.