Centerpartiet i region Blekinge

CENTERPARTIET I REGION BLEKINGE

SATSNING I REGION BLEKINGES BUDGET 2020

För att kunna ge invånarna i västra Blekinge ett bättre omhändertagande i akuta lägen ska en närakutmottagning öppnas i anslutning till akutavdelningen och Samaritens vårdcentral i Karlshamn. Centerpartiet har prioriterat en Närakut i Karlshamn i sin budget. Det är viktigt att alla Blekingebor kan känna tryggheten i att den vård de behöver finns nära. Centerpartiet vill därför att närakuten ska öppnas så snart som möjligt. Detta är en fråga där Allianspartierna är helt överens medan socialdemokraterna och sverigedemokraterna motarbetar förslaget.

För att kunna ge invånarna i västra Blekinge ett bättre omhändertagande i akuta lägen ska en närakutmottagning öppnas i anslutning till akutavdelningen och Samaritens vårdcentral i Karlshamn. Närakutmottagningens uppdrag är att ta hand om akuta besvär som inte kräver de resurser och den kompetens som finns på akutmottagningen i Karlskrona.