SD fel ute om nytt reseavdrag

Sverigedemokraterna låtsas i en debattartikel som att det finns ett förslag på nytt reseavdrag och att Centerpartiet dessutom skulle stå bakom ett sådant. Till att börja med så räcker det med att gå in på riksdagens eller regeringens hemsida för att läsa sig till att det inte finns något färdigt förslag. Men om det är utredningen om Skattelättnader på arbetsresor SD refererar till så kan vi lugna er; vi i Centerpartiet är också kritiska till utredningen.

Reseavdraget är en förutsättning för att kunna leva och arbeta i hela landet. Tyvärr är dagens konstruktion sådan att det snarare är storstadsregionerna som gynnas. Nästan hälften av kostnaderna för avdraget går till de tre storstadslänen. Räknar man in Uppsala och Södermanlands län står storstadsregionerna för omkring 60 procent av kostnaderna. Det är uppenbart att reseavdraget inte gynnar län med mycket glesbygd trots att det är där tillgången till kollektivtrafik är begränsad eller saknas helt.

Det är därför Centerpartiet vill se ett reformerat reseavdrag. Vi står inte bakom utredningens förslag som vi anser inte tar tillräcklig hänsyn till avstånd. Ett reformerat reseavdrag ska värna landsbygden samtidigt som det värnar miljön.

Centerpartiet kommer inte kunna stå bakom ett reseavdrag som inte tar hänsyn till landsbygdens villkor. Det är uppenbart att den utredningen som lagts på bordet inte i tillräcklig omfattning tar hänsyn de regionala effekterna. Ett reformerat reseavdrag är en central punkt i januariavtalet och som nu behöver resultera i ett konkret förslag som är tydligt avståndsbaserat.