Blekinge
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Vad vill ni, Sverigedemokraterna?

Vad vill ni, Sverigedemokraterna?

Debattartikel av Kevin Ny, Ordf. Kultur- & Bildningsnämnden, Region Blekinge

Region Blekinges kultur- och bildningsnämnd tog nyligen ställning till ett yrkande från Sverigedemokraterna som bland annat innebär nio miljoner mindre till kulturen. Yrkandet avslogs, men nämndens ordförande, centerpartisten Kevin Ny, ställer i den här debattartikeln ett antal frågor till Sverigedemokraterna.

Vid kultur- och bildningsnämndens senaste sammanträde skulle den interna budgeten fastställas. Sverigedemokraterna yrkade på en förändring mot förslaget som var framtaget, vilket är helt i sin ordning. Yrkandet är bara svårt att förstå… jag får inte ihop det. Det handlar om att Sverigedemokraterna vill göra en neddragning med en bit över 8 miljoner kronor med motiveringen att man vill att mer medel ska gå till de som verkar i länet.

Det finns emellertid inget förslag på hur dessa pengar skulle kunna användas till något annat eller till något av de områden som de själva anser viktiga, de ska bara tas bort. Varför då?

Sverigedemokraterna vill öka anslaget till Blekinge läns bildningsförbund med omkring 200 000 kr och samtidigt styra att 3 av 4,5 miljoner ska användas till kultur i vården. Där står inget om hur de ska hantera de uppdrag bildningsförbundet löser idag.

De vill även öka anslaget till RF/SISU med omkring 550 000 kr, av dessa ska 500 000 kr användas till att starta upp Senior sports school.

Det tredje förslaget är att medel till Regionteatern Blekinge Kronoberg AB (ett gemensamt ägt bolag) ska dras ner med omkring 4,5 miljoner för att sedan fasas ut. Enligt kultursamverkansmodellen så får regionerna söka om statliga medel för den professionella kulturen, detta innebär att vi får lika mycket av staten som vi själva satsar. Sverigedemokraternas yrkande innebär att vi måste lämna tillbaka 4,5 miljoner.

Regionteatern har varit på tapeten ett flertal gånger. Oavsett vad man tycker om att deras huvudsakliga verksamhet ligger i Växjö så verkar de i hela Blekinge. Regionteatern gör uppsättningar på skolor runt omkring i Blekinge och möter årligen nästan 10 000 barn och unga. Dessutom har Regionteatern etablerat sig i länet då den nya dansscenen i Karlshamn invigdes under förra året.

Med den neddragning som Sverigedemokraterna föreslår skulle flera tusen färre barn och unga i Blekinge få ta del av det professionella kulturutbudet och kultur rent generellt. Etableringen av den nationella dansscenen skulle med stor sannolikhet avbrytas. Oaktat vad man tycker om dans så sätter dansscenen Karlshamn på kartan, det finns endast sex dansscener i Sverige som håller denna nivå.

Så varför vill Sverigedemokraterna dra ner på kulturen? Denna gång är det inte modern samtida konst som får klä skott för deras politiska viljeinriktning, det är helt vanlig kultur. Sådan kultur som barnen och ungdomarna får till sig i skolan, helt vanlig teater med högre kvalité.

Jag frågar mig också varför de inte har förslag på vad som pengarna skulle kunna användas till istället? Det viktigaste verkar vara att ta bort pengar från kulturen, inte att de satsas på något annat. Inga förslag om att omfördela till vård, kollektivtrafik, regional utveckling eller annan verksamhet, de ska helt enkelt bara tas bort.

Jag har respekt för att man tycker olika, att man vill satsa på olika saker eller områden. Men att säga att man satsar 0,5 miljoner samtidigt som man tar bort 9 miljoner är direkt missvisande. Att man menar att de ska gynna de som verkar i länet när man inte omfördelar medlen är att fara med osanning.

Man skulle kunna tänka sig att man inte förstått konsekvenserna eller att man inte vetat, men under sammanträdet så rätades alla frågetecken ut och jag ställde frågan om det verkligen var detta man ville och svaret blev Ja. Det fanns ledamöter som sa att det måste vara ett missförstånd eller okunskap, men de stod fast vid sitt yrkande utan ändring.

Det är återigen en begränsning av kulturen! Vad är det som är så skrämmande med fri kultur? Varför vill Sverigedemokraterna så ofta begränsa det fria ordet, den fria konsten och det fria kulturlivet? Har man inget att dölja så har man heller inget att vara rädd för. Om man talar sanning så behöver man inte vara rädd för vad som skrivs.

Kulturpolitiken ska ge förutsättningar och inte begränsningar, kulturpolitiken ska skapa utrymmen, infrastruktur och forum för kulturella yttringar. Det är inte meningen att politiker ska bestämma vad som skrivs, vilken teater som ska spelas, vilken musik som ska skapas eller vilka tavlor som ska målas! Sveriges musiker, skådespelare och konstnärer började alla någonstans, om vi vill ha fortsatt hög kvalité måste vi satsa hela vägen från barnen till de vuxna!

Kevin Ny (C)

Ordf. Kultur- & Bildningsnämnden

Region Blekinge