Äntligen en närakut i Karlshamn

2018 gick Centerparitet, tillsammans med övriga Allianspartier, till val på att öppna en närakut i Karlshamn. Sedan dess har tyvärr de politiska turerna varit många. Närakuten ska öppna i gamla dagakutmottagningens lokaler vid Blekingesjukhuset i Karlshamn och ska vara öppen dygnet runt.

I samband med beslutet slog politikerna fast att Regionstyrelsen ska initiera en ombyggnation av lokaler för att möta de krav som kommer. Närakutmottagningen ska finnas för patienter som kräver vård inom de närmaste timmarna och som inte kan vänta till nästa dag - men inte de patienter som kräver akutsjukvårdens resurser.