Nu startar bygget av nya elevbostäder på Folkhögskolan i Bräkne-Hoby

Nu går startskottet för bygget av nya elevbostäder vid Blekinge Folkhögskola i Bräkne-Hoby. Detta är, menar rektor Bertil Karlsson, mycket efterlängtat och tackar politiken för att det äntligen blir av. Kevin Ny, ordförande i Kultur och Bildningsnämnden centerpartist, instämmer och säger att det är en viktig del för skolans fortsatta utveckling. Elevbostäderna kommer att leva upp till särskilda miljökrav vad gäller bland annat materialval och energianvändning. Lars Karlsson, vice ordf i regionstyrelsen och ordf i Serviceutskottet, även han centerpartist säger att "vi har alltid stridit för skolans fortlevnad". Bygget börjades på utsatt tid, 3 augusti, och beräknas vara klart i slutet av januari 2022.