Vi ser en ny råhet på gatorna

Centerpartiet I Blekinge ser mycket allvarligt på gängkriminaliteten och de fall av grovt våld, skjutningar, förnedringsrån och våldsamma upplopp som skett i vårt samhälle.

De drabbar oskyldiga, skapar otrygghet i samhället och är en akut fråga för politiken att ta i.

Centerpartiet har länge drivit på för att kraftigt skärpa straffen för brott med koppling till gängkriminalitet och angrepp mot blåljuspersonal. Vi har också drivit på för den kraftfulla förstärkning som nu sker inom polisen och rättsväsendet. Vi vill se ett stärkt vittnesskydd, fler ordningsvakter, ett kronvittnessystem, vistelseförbud som frivårdspåföljd och ett tekniklyft för kameraövervakning. Vi förespråkar nolltolerans mot småbrottslighet, både för att få fast de personer som även begår tyngre kriminalitet men också för att fånga upp personer tidigt i deras kriminella bana. Vi drev nyligen igenom kraftfullare skrivningar i den nya lagen om ungdomsövervakning.

Vi måste alla göra mer, även Centerpartiet. Vi ser en helt ny nivå av råhet i de brott som de kriminella gängen begår. Vi måste ytterligare stärka upp polisen, rättsväsendet och lagstiftningen så att den sätter stopp för den grova gängbrottslighet vi ser idag. Vi måste hejda nyrekryteringen bland unga, minska utsattheten i förorterna och sätta in effektiva och handfasta förebyggande insatser. Det behövs en ökad samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och barn- och ungdomspsykiatri.

Kenneth Michaelsson

Gruppledare C i Ronneby

Magnus Larsson

Gruppledare C i Karlskrona

Mats Dahlbom

Gruppledare C i Karlshamn

Rolf Jönsson

Gruppledare C i Olofström

Ulf Svensson

Gruppledare C i Sölvesborg

Lars Karlsson

Gruppledare C i Region Blekinge