Region Blekinge, förslag till plan och budget 2021

För att säkra Region Blekinges motståndskraft vid kriser och lågkonjunktur krävs en ansvarsfull ekonomisk politik. Som sparar när möjlighet ges och som genomför nödvändiga reformer för att långsiktigt minska kostnaderna och förbättra servicen för Blekingeborna framöver.

  • Trots det fortsatt höga kostnadstrycket inom Region Blekinge, finns inte bara prioriterade satsningar utan även borttagna besparingar i alliansens förslag till budget år 2021 - 2023. Vi rustar även Blekinge för eventuella oförutsägbara händelser genom gott utrymme i resultatet och med reserver, säger Lennarth Förberg (M).
  • Utöver att fortsätta förhålla sig till coronapandemin behöver verksamheterna hämta hem det som förlorats under året. Det gäller till exempel vårdskulden, näringslivet och sämre elevunderlag till folkhögskolan. Då måste vi också ge verksamheter resurserna för att genomföra det Blekingeborna förväntar sig av oss, säger Lars Karlsson (C).
  • 2020 blev inte som någon hade tänkt sig. Det har varit ett extraordinärt år. Nu vill vi ge verksamheterna lite arbetsro och låta dem fokusera på det viktigaste. Regionplanen är inte alls lika detaljstyrd som den varit innan utan vi har medvetet minskat antalet mål och insatsområden, säger Erik Lindborg (KD).
  • Vi har hittat en mycket bra balans. Mer resurser till nämnderna, reserver och alliansen pekar tydligt på vilken riktning verksamheterna ska ta för att minska kostnader och förbättra servicen för Blekingeborna. Det känns riktigt gott att presentera denna budgeten efter detta turbulenta året, säger Nils Ingmar Thorell (L).