Staten styr inte bättre

Idag ropas det högt efter mer statlig styrning så fort ett problem eller missnöje uppstår kring våra offentliga verksamheter. Särskilt under pandemin så har detta varit tydligt.

Vad får oss att tro att problem löses enklare om en myndighet någon annanstans beslutar? Särskilt när problemet omfattar enskilda individer med samverkan mellan kommuner och regioner. Hur förbättras sjukvården och den demokratiska insynen av att cirka 4 500 förtroendevalda i regionerna ersätts av en regering och en handfull generaldirektörer? Blir det fler sjukhus, vårdcentraler, läkare och sjuksköterskor med en statlig huvudman? Ökar tillgängligheten när svenska folket ska köa hos socialstyrelsen?

I grund och botten handlar det om var makten ska utgå ifrån. Från folket eller uppifrån. Ansvaret måste ligga lokalt där vi människor bor. För oss i Centerpartiet är människors möjlighet att påverka en viktig grundpelare i politiken.

quote grund och botten handlar det om var makten ska utgå ifrån. Från folket eller uppifrån. Ansvaret måste ligga lokalt där vi människor bor. -Centerpartiet Blekinge

Skapar vi ett sjukvårdssystem som flyttar makten längre bort från sjukhuschefen, läkaren och patienten försvinner också den lokala kunskapen. Vi i Centerpartiet tror istället på regionernas förmåga att ansvara över vården tillsammans med kommunerna. Det är demokratiskt styrda organisationer som utifrån invånarnas behov och regionens struktur planerar och levererar utifrån de behov som finns. Är inte invånarna nöjda med leveransen så kan de vid allmänna val lägga sin röst på dem som de tror ordnar det bäst.

Centerpartiet är med och styr i 19 av 21 regioner i Sverige. Genom vår medverkan bidrar vi till att hälso- och sjukvården utvecklas och att bidrar till regional utveckling för hållbar tillväxt.

Centerpartiets regiongrupp i Blekinge

Lars Karlsson, regionråd

Karin Nordvall, Ordförande Tandvårdsnämnden

Kevin Ny, Ordförande Kultur- och bildningsnämnden

Eva Franksson-Colliander, Ordförande Patientnämnden

Ingrid Hermansson, Vice ordförande Regionala utvecklingsnämnden

Per-Ivar Johansson, ledamot Serviceutskottet

Eva-Britt Brunsmo, ledamot Trafiknämnden