Centerpartiet Blekinges årsstämma

STÄMMA MED SIKTET FRAMÅT

Lördagen 20 mars höll Centerpartiet i Blekinge digital årsstämma med ett 80 tal åhörare och ombud.

Centerpartiets partiledare Annie Lööf besökte den digitala stämman och höll ett anförande om Centerpartiets framgångar under året, och blickade framåt inför nästa val.

”Vår gemensamma kraft har gjort stor skillnad under året. Vi har arbetat hårt för att värna människors liv och hälsa och stöttat upp vården och omsorgen. Vi har stöttat våra företagare för att de ska kunna överleva krisen, eftersom vi vet att småföretagen är avgörande för Sveriges ekonomi och jobbskapande. Centerpartiet är en helt avgörande kraft för att hela landet ska leva och en glasklar röst för att värna äganderätten. Vi behövs för att ta ett grönare Sverige framåt i miljö- och klimatfrågorna. Jag är väldigt tacksam över att få vara här i Blekinge idag och ser fram emot ännu ett år där vi tillsammans kan fortsätta ta Blekinge och Sverige framåt, säger Annie Lööf.”

Vid stämman redovisades distriktets planering av vilken verksamhet som ska bedrivas under året, och Magnus Larsson omvaldes som distriktsordförande.

Stämman hade 19 stycken motioner att behandla. Ämnena berörde var allt ifrån vår trafikmiljö, skolan, tandvård, brottslighet samt ett långsiktigt tänkande när det gäller vår landsbygd och de som bor där.

Vid stämman antogs ett uttalande: Blekinge behöver livskraftiga företag och företagare - även efter pandemin:

Blekinge behöver livskraftiga företag och företagare - även efter pandemin.

Ett år har gått sedan pandemin först kom till Sverige och påverkade hela samhället. För många svenska företag har denna tid inneburit en kamp för överlevnad. Centerpartiet har varit pådrivande i att få på plats flera kraftfulla krisstöd, inte minst riktat till småföretagare. Nu måste dessa krisstöd nå ut till företagarna. Tyvärr kantas krisstöden av krångliga regelverk och orimligt långa handläggningstider vilket sätter många företagare i en mycket svår situation. Det räcker inte med krisstöd. Regeringen behöver också tillsätta mer resurser för att stötta och korta handläggningstiderna.

Det är också fortsatt angeläget att vi fortsätter att sänka kostnaderna för företagen. Det är avgörande för att kunna rädda människors jobb och försörjning. För många företag inom besöksnäringen är personalkostnader en stor post. Centerpartiet har länge drivit på för sänkta arbetsavgifter. Från 1 juli 2021 till 31 december 2022 kommer nu en tillfällig breddning av reglerna för arbetsgivaravgifter att gälla. Företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer, samt företag med en anställd som anställer ytterligare en person kommer under perioden att ha rätt till en kraftig sänkning av arbetsgivaravgiften.

Blekinge klarar sig inte utan småföretag och besöksnäring. Många av dessa har mer eller mindre tvingats att stänga ned hela eller delar av sin verksamhet sedan lång tid tillbaka men har fortfarande inte fått den ersättning de blivit lovade. Utan ersättning och med lägre intäkter blir det svårt att betala leverantörer, lönekostnader, skatter och avgifter. Med ett enklare, snabbare krisstöd i kombination med sänkta avgifter och allmänna regelförenklingar kan Blekinges småföretag stöttas så att de finns kvar även efter pandemin.