Blekinge
Centerpartiet lokalt
  • / Region Blekinge

Region Blekinge

Landstinget Blekinge och Region Blekinge kommer att gå ihop i en gemensam organisation med namnet Region Blekinge från 1 januari 2019.

Centerpartiet i Blekinge blickar framåt och presenterar nu allt du behöver veta om vår regionala politik under rubriken Region Blekinge.

Välkommen att ta del av vår närodlade politik för Blekinge!