Blekinge
Centerpartiet lokalt
  • / Region Blekinge

Region Blekinge

Landstinget Blekinge och Region Blekinge kommer att gå ihop i en gemensam organisation med namnet Region Blekinge från 1 januari 2019.

Centerpartiet i Blekinge blickar framåt och presenterar nu allt du behöver veta om vår regionala politik under rubriken Region Blekinge.

Välkommen att ta del av vår närodlade politik för Blekinge!

Ingrid Hermansson, gruppledare Region Blekinge och Lars Karlsson, gruppledare Landstinget Blekinge