Regionala utvecklingsnämnden

Personbild


Gilbert Nilsson ersättare,

Ingrid Hermansson vice ordförande,

Anna Blissing ersättare,

Mats Andersson ledamot

Text

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.