Blekinge
Centerpartiet lokalt

Regionstyrelsens arbetsutskott

Personbild


Lars Karlsson vice ordförande,

Per-Ivar Johansson ersättare