Blekinge
Centerpartiet lokalt

Regionstyrelsens serviceutskott

Personbild


Lars Karlsson ordförande,

Per-Ivar Johansson ledamot