Centerpartiet i Landstinget Blekinge 2014-2018

Lars Karlsson, ledamot Landstingsstyrelsen, ledamot Landstingsfullmäktige och gruppledare för Centerpartiet i Landstinget Blekinge

Malin Åman, ersättare Landstingsstyrelsen, ledamot Landstingsfullmäktige

Tim Svanberg, ledamot Landstingsfullmäktige

Ingela Abrahamsson, ersättare Landstingsfullmäktige
Roger Arvidsson, ersättare Landstingsfullmäktige

Jesper Bengtsson, ersättare Landstingsfullmäktige

Monica Fredrikson, ersättare Landstingsfullmäktige

Gert Gustavsson, ersättare Landstingsfullmäktige

Ernisa Halimic, ersättare Landstingsfullmäktige

Kerstin Haraldsson, ersättare Landstingsfullmäktige
Ann-Charlotte Johansson, ersättare Landstingsfullmäktige

Silke Jacob, ledamot Nämnden för psykiatri och habilitering

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.