Bertil Thomasson, Jämshög

Personbild


Är pensionär med intresse för hälsa, vård och omsorg.

Jag ingår i styrelsen för SPF-Olofströmsbygden, där jag är ansvarig för äldrefrågor. Jag är också SPF-representant i kommunala pensionärsrådet (KPR) och har även uppdrag i dessa frågor på distriktsnivå.

Mina Hjärtefrågor

  • Organisera vården i västra Blekinge enligt Ängelholmsmodellen.
  • Översyn och effektivisering av adiministrationen inom landstinget (regionen) är nödvändig och vinsten överföres till den underfinansierade vården.
  • Vidareutbildning i geriatrik måste till för berörd personal inom sjukhus,primärvård även privat sådan och kommuner, då kunskaperna inom detta område är mycket dåliga.
  • Höja kunskaperna om hur det går att förebygga ökningen av demens och kognitiv svikt.
  • Kunskap och information om kostens betydelse behöver spridas i första hand till berörda i äldreomsorgen men även till allmänheten.
  • Tillföra resurser att motverka ökningen av psykisk ohälsa.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.