Karin Nordvall, Kyrkhult

Personbild


Jag kandiderar för Listers valkrets är 56 år och bor i Kyrkhult sedan fyra år. Jag arbetar som medicinsk fotterapeut i eget företag och är också aktiv i Sveriges fotterapeuter´s styrelse. Utöver det är jag en föreningsmänniska och arbetar på det sättet med Kyrkhultbygdens utveckling.

Tidigare erfarenheter är att jag varit aktiv i Centerpartiet i Sävsjö kommun, i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och barn- och utbildningsnämnden.

Jag har tidigare arbetat i äldreomsorgen och som verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan.

Uppdrag idag:

Saknar idag uppdrag i Landsting och Region

Mina hjärtefrågor:

  • En dygnetruntöppen jourcentral i Karlshamn. Det är ett villkor för att vi som bor i västra länsdelen ska känna oss trygga om vi blir sjuka eller råkar ut för en olycka. Ett sätt att öka ekonomin och ge vårdmöjligheter i Karlshamn är att hyra ut lokaler som är tomma idag (till exempel operationslokaler) åt privata aktörer. På så sätt skulle också möjligheterna att få till stånd en akutmottagning igen öka.
  • När den nya regionen startar – sprid ut dess verksamheter i hela länet.
  • 3.Varje vårdcentral behöver en medicinsk fotterapeut knuten till sig. Dels för att hela människan ska ses i vården, dels för att de som har rätt till fotvård på remiss inte ska behöva åka långt för det. Det är också ett sätt att spara pengar för landstinget genom att undvika sår och amputationer som är mycket kostsamt och orsakar mycket lidande för de drabbade.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.