Susanne Mustig, Kyrkhult


Susanne Mustig egen företagare från Kyrkhult

Mina Hjärtefrågor:

  • Arbetstrygghet och attraktivare arbetsplatser för landstingspersonal
  • Trygg akut sjukvård för västra Blekinge
  • Kontinuitet bland läkare och sköterskor
  • Två läkare på jourcentralen istället för en ensam läkare
  • Samarbetsavtal med Kristianstad sjukhus gällande akutärende för att minska belastningen och väntetiderna i Blekinge tills dess vi fått en fungerande akutmottagning.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.