Ann-Charlotte Johansson


Jag kandiderar till Landsting/Region för Ronneby kommun. Bor norr om Bräkne-Hoby, är 72 år, gift med 3 barn och 4 barnbarn.

Har arbetat som ekonom på landstinget och som ordf. i taxeringsnämnder. Har idag kvar lite uppdrag som revisor samt har redovisningsfirma som gör bokföring, bokslut och deklarationer.

Centerpartiet är för mig det självklara alternativet i svensk politik. Demokratifrågor, decentralisering- och energifrågor är alla viktiga. Allas lika värde är ett ledord för mig.

 

Uppdrag idag:

Ersättare i landstingsfullmäktige och vice.ordf. i folkhögskolenämnden.

Mina Hjärtefrågor:

  • Jämlik vård för ung och gammal, kvinna och man
  • Hänsyn till seniorer i all samhällsplanering
  • Ankomstregistrering vid alla mottagningar inom sjukhusen
  • Folkhögskolans vidareutveckling i Bräkne-Hoby med fokus på lärande och kultur
  • Mera och tätare kommunikationer för pendlare
  • Bibehållen och utökning av vården i mindre tätorter

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.