Gilbert Nilsson


Gilbert Nilsson Ronneby

Uppdrag idag:

Ledamot, C, i Region blekinges kollektivtrafiknämnd och Arbetsutskott. Under de senaste valperioderna har undertecknad varit Centerpartiets trafikpolitiker i Blekinge Trafiken och Region Blekinges Kollektivtrafiknämnd.

Jag har under dessa år genom mitt styrelsearbete, med motioner och skrivelser medverkat till att säkerställa att tågstationerna i Mörrum, Bräkne-Hoby och Holmsjö hindrats från nedläggning, då starka politiska krafter i Blekinge verkade för en nedläggning av tågstationerna.

Mitt styrelsearbete har skett i nära samverkan med Centerpartiets lokala organisationer samt med det lokala föreningslivet.

Under 2017-2018 har jag med skrivelser och motioner i samarbete med Ingrid Hermansson, C, och de lokala Centerorganisationerna i Rödeby och Eringsboda samt det lokala föreningslivet arbetat för att utveckla och förbättra kollektivtrafiken i Eringsboda och Spjutsbygd.

Mina hjärtefrågor:

  • Jag kommer att under den kommande valperioden fortsätta mitt styrelsearbete i Region Blekinges Trafiknämnd, att arbeta för att utveckla och stärka kollektivtrafiken på den Blekingska landsbygden.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.