En bredare organisation kräver en bredare politik!

Inför sammanslagningen av det tidigare "Region Blekinge" och "Landstinget Blekinge" till det nya "Region Blekinge" har politiken breddats och ett helt nytt valprogram arbetats fram. Välkommen att ladda en version här!

Toppkandidaterna för de 4 valkretsarna: Karin Nordvall för Lister, Per-Ivar Johansson för Karlshamn, Eva-Britt Brunsmo för Ronneby, Lars Karlsson för Karlskrona

Relaterade nyheter