Grön tillväxt för Blekinge framåt!

Blekinge står idag inför stora utmaningar när det gäller klimat och miljö. Gifter och nedskräpning hotar Östersjön. Fossila transporter hotar klimatet och många människor känner oro för framtiden.

Vi måste göra det enkelt och lönsamt att göra rätt för klimatet med hållbara lösningar för vardagslivet oavsett om det handlar om resor, livsmedel eller nöjen. Grön tillväxt skapar dessa lösningar.

Blekinge har goda förutsättningar och rika naturresurser men det gäller att bruka och förvalta dessa på ett klokt sätt. För en grön omställning till ett hållbart samhälle behövs fler gröna jobb och vi vill se fler innovationer och gröna företag med basen i förnybara råvaror som kan visa vägen mot en hållbar tillväxt. Vi är övertygade om att miljö och tillväxt i hela Blekinge är varandras förutsättning och vi ska visa att det går att växa grönt. 

Därför vill vi:

  • Utveckla ett grönt och företagsamt Blekinge där gröna smarta tekniklösningar används för omställningen till ett hållbart Blekinge
  • Skapa en grön utvecklings och företagspark i Blekinge, en ”Green Science Park”
  • Göra det lätt att vara en klimatsmart resenär i Blekinge genom en fossilfri och väl utbyggd kollektivtrafik med strategiskt placerade laddstolpar för elfordon i anslutning till pendlarparkeringar och hållplatser för kollektivtrafik
  • Låta Blekinges närodlade naturresurser inom de gröna och blå näringarna fiske och lantbruk bli en del i en innovativ, hållbar och lönsam livsmedelskedja
  • Att Blekinge ansöker om att bli försökslän för gårdsförsäljning av egenproducerade alkoholhaltiga produkter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.