CIS
Centerpartiet lokalt
  • / Artiklar
  • / Centerpartiets Internationella Stiftelse satsar på unga liberaler på västra Balkan

Centerpartiets Internationella Stiftelse satsar på unga liberaler på västra Balkan

CIS kan med glädje se att ett av våra nyaste projekt, RLPA, ”Regional Liberal Political Academy” på Västra Balkan redan blivit etablerat som ett framgångsrikt utbildningsprogram för unga politiker.

Tillsammans med partnerorganisation Boris Divkovic Foundation i Bosnien Hercegovina, är CIS nu inne på andra året av denna utbildning. Syftet med RLPAn är att öka ungas deltagande och inflytande inom politiken, öka det regionala erfarenhetsutbytet, och stärka den liberala ideologin på västra Balkan. Detta är en politiskt instabil region där nationalistiska krafter växer sig allt stärkare. Det politiska klimatet och efterkrigsproblematiken är några av orsakerna till att unga människor har mycket begränsad möjlighet till etablering och inflytande i samhället

Utbildningen är upplagd med tre utbildningstillfällen per år, och varje årskull består av 20-25 unga politiker från sju liberala partier från följande länder: Makedonien, Serbien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina och Montenegro.

Under de två första utbildningstillfällena så får ungdomarna fördjupa sig i ämnen såsom demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, liberalism, kampanjarbete, internationellt samarbete och metoder att tala inför publik. Det tredje utbildningstillfället är förlagt till Bryssel med fokus de olika EU institutionerna, EU parlamentet och ALDE partiet.

Under två år efter utbildningsåret fortsätter CIS att arbeta med ungdomarna genom alumni verksamhet, vilket är otroligt viktigt för att följa och stötta dom i deras utveckling som unga politiska ledare.

Här är några citat från 2016 års deltagare:

[…Genom alla tre utbildningstillfällena så har RLPAn verkligen försett oss deltagare med mycket viktig teoretisk kunskap som vi kan applicera i verkligheten för att utöva ansvarsfull politik gentemot våra medborgare…]

[…Tack vare det nya regionala nätverket som jag skapat genom RLPAn så har jag också fått mer inflytande i internationella frågor inom mitt egna parti…]

[…Sedan mitt deltagande i RLPAn känner jag mig mer bekväm att ta plats och representera mitt politiska parti på ett övertygande sätt och att tala om frågor som berör framförallt jämställdhet och kvinnors politiska deltagande…]

Första Veckan i april börjar CIS en ny årskull med RLPA deltagare och ser verkligen fram emot att fortsätta programmet med nya energiska, inspirerade och handlingskraftiga unga kvinnor och män från västra Balkan.