CIS
Centerpartiet lokalt
  • / Våra program
  • / Kapacitetsstärkande av liberala ungdomar på Balkan

Kapacitetsstärkande av liberala ungdomar på Balkan

Delrepublikerna i det forna Jugoslavien har alla drabbats hårt av Balkankonflikten och dess sviter. Utbredd nationalism samt utmaningen i att gå från kommunism till demokrati och marknadsekonomi är faktorer som försvårar utvecklingen i länderna. Hela regionen präglas av hög arbetslöshet. I Bosnien-Hercegovina ligger den på 25 procent, i Serbien på ca 14% och i Montenegro på närmare 16%.

Korruption inom politik och offentliga myndigheter är utbredd inom samtliga länder på västra Balkan. Yttrande- och pressfrihet är garanterade i ländernas författningar, men respekteras inte alltid i praktiken. Reportrar utan gränser rankar t.ex. Montenegro på plats 103 av 180 (2018 World Press Freedom Index) vad gäller pressfrihet vilket placerar landet som ett av Europas sämsta. Kvinnors deltagande och inflytande i politiken och samhället är generellt låg. I Kroatien är 18% av parlamentsledamöterna kvinnor, i Nordmakedonien 34%, i Serbien 34% och i Montenegro 23%.

En av de största utmaningarna inför framtiden för länderna på västra Balkan är integrationen i EU. Slovenien och Kroatien har redan klarat kraven för inträde i EU och blev som första länder från det forna Jugoslavien medlemmar 2004 respektive 2013. Montenegro, Serbien, Nordmakedonien, Bosnien-Hercegovina och Albanien är officiella kandidatländer, medan Kosovo är ett potentiellt kandidatland.

Vad gör CIS?

Sedan 2016 arbetar CIS med ett kapacitetsstärkande projekt för unga liberaler på västra Balkan tillsammans med Boris Divkovic Foundation. Denna stiftelse skapades 2013 av det bosniska partiet Nasa Stranka i samarbete med CIS och med inspiration av den svenska PAO-modellen.

Projektets syfte är att stärka ungdomars deltagande och inflytande i politiken och i samhället. Nya deltagare kommer att antas årligen till projektet från följande länder: Serbien, Bosnien-Hercegovina, Nordmakedonien, Montenegro, Kroatien och Kosovo. Deltagarna kommer vara högst 30 år gamla och medlemmar i liberala partier, hälften kommer att vara kvinnor. Utbildningen består av tre eller fyra workshops i olika länder. Innehållet är inspirerat av PYPA och kommer bl.a. inkludera ideologi, jämställdhet, demokrati, konflikthantering, kommunikation, retorik, policyutveckling, erfarenhetsutbyte, samt kunskap om EU och om hur länder närmar sig ett EU-medlemskap. Den sistnämnda delen kommer att ske under en workshop i Bryssel med finansiering av ELF – European Liberal Forum.

För att garantera projektets hållbarhet kommer insatserna även att inkludera en kontinuerlig dialog med deltagarnas moderpartier vad gäller ungdomars rättigheter och möjligheter till delaktighet och inflytande. Dessutom kommer deltagarna följas upp och knytas ihop genom alumniaktiviteter under de nästkommande åren.

Följ oss i sociala medier.
Gick inte att hämta senaste Facebook-inlägg.