CIS
Centerpartiet lokalt

Ny verksamhet 2019

Under 2019 har CIS att startat upp tre nya program :

  • Empowering Women in Politics – EWIP: I detta program samarbetar CIS med en av de andra partianknutna organisationerna, KIC – Kristdemokratiskt Internationellt Center, samt med vår långvariga partner i Burkina Faso, IGD (l'Institut Général Tiémoko Marc Garango pour la Gouvernance et le Développement). CIS ansvarar för programmet och implementerar det i Burkina Faso tillsammans med IGD, och KIC kommer att implementera det i Kenya. Syftet med projektet är att öka kvinnors deltagande och inflytande i politiken.
  • Global Youth Movements: I detta program samarbetar CIS med ytterligare en partianknuten organisation, OPC - Olof Palme International Center, som också är ansvarig för programmet. CIS kommer att stödja International Federation of Liberal Youth (IFLRY) som arbetar med liberala ungdomsorganisationer över hela världen. OPC kommer att stödja International Union of Socialist Youth (IUSY) som arbetar med socialdemokratiska ungdomsorganisationer runt om i världen. Några gemensamma aktiviteter kommer också att genomföras för att främja dialog mellan liberala och socialdemokratiska ungdomsorganisationer. Centerpartiets ungdomsförbund (CUF) och Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) kommer också att vara viktiga deltagare i projektet.
  • Västra Balkan: CIS fortsätter vår verksamhet på Västra Balkan, från 2019 i samarbete med Olof Palme International Center som ansvarar för programmet. CIS fortsätter arbeta med vår lokala samarbetspartner i Bosnien-Hercegovina, Boris Divkovic Foundation (BDF). BDF kommer bland annat ansvara för genomförandet av en politisk akademi för unga socialdemokrater och liberaler från regionen, med CIS tidigare projekt RLPA som inspiration. Genom BDF fortsätter CIS även stödet till systerpartiet Nasa Stranka i Bosnien-Hercegovina, samt startar upp ett nytt samarbete med systerpartiet Liberalno-Demokratska Partija och deras stiftelse LIS i Nordmakedonien.
Följ oss i sociala medier.
Gick inte att hämta senaste Facebook-inlägg.