CIS

Centerpartiets internationElla stiftelse

Centerpartiets internationella stiftelse (CIS) är en av Sveriges partianknutnaorganisationer (PAO) som på uppdrag av regeringen och med finansiering av Sida arbetar för utveckling av demokrati och mänskliga rättigheter i Syd och i Öst. Vi arbetar bl.a. på Västra Balkan, i Västafrika och i Palestina.


Vill du vara med och stötta CIS arbete? Skänk en gåva! Alla bidrag går till CIS program för kvinnors politiska deltagande i Benin i Västafrika.

sol-has-bg

Senaste nytt

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.