Älvdalen
Centerpartiet lokalt

Ordning i politiken och i ekonomin är vårt Mål för Älvdalen


Vi vill ta hjälp av Älvdalsandan för att nå våra mål:

En ekonomi i balans, först då kan vi utveckla kommunens alla sidor.

Fler bostäder, bättre kommumikationer så flera kan bo här.

Bra skola och äldrevård.

En ny rovdjurspolitik som inte missgynnar bönder.

Bra näringslivsklimat.


Senaste nytt från Älvdalen

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.