Avesta
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Öppna vårdcentralen i Horndal!

Öppna vårdcentralen i Horndal!

Majoriteten av Centerpartiets kandidater till Avestas fullmäktige.


Folkarecentern i Avesta har haft sitt årsmöte kombinerat med nomineringsstämma för kandidater till Avesta kommunalfullmäktige.

Mötet hölls i Horndals församlingshem den 22 februari. Ett fyrtiotals medlemmar ställde upp på mötet.

Peter Helander, Mora, Centerpartiets enda riksdagsman från Dalarna var årets gäst på årsmötet. Han berättade om hur det var att jobba som riksdagsman och med vilka frågor som Centerpartiet nu fokuserar på.

Gunilla Berglund blev omvald till ordförande. Kretsstyrelsen utökades från fem till åtta medlemmar eftersom det är valår i år. Till ordinarie ledamöter valdes Jan-Olof Källström, Kristina Ohls, Sara Persson, Birgitta Lif, Erik Ingvarsson, Pernilla Eklund och Malin Sundmark. Till styrelseersättare valdes Charlotta Arielsson, Iris Johansson och Annika Johansson.

Till revisorer valdes Monika Pettersson och Lars-Erik Martinsson, ersättare Marianne Holmberg och Annika Eriksson.

Till valberedning valdes Per Perers, sammankallande, Christer Bergqvist, Karin Perers, Lea Malmivirta och Lars Norrgård.

Följande personer valdes att representera partiet på vallistan till Avesta kommuns fullmäktige: 1. Gunilla Berglund. 2. Annika Johansson. 3. Jan-Olof Källström. 4. Karin Perers. 5. Sara Persson. 6. Lars-Åke Carlsson. 7. Malin Sundmark. 8. Erik Ingvarsson. 9. Pernilla Eklund. 10. Kristina Ohls. 11. Kerstin Kalin. 12. Per Perers. 13. Böril Jonsson. 14. Mia Lindmark. 15. Lea Malmivirta. 16. Charlotta Arielsson. 17. Ingemar Eriksson. 18. Jerry Harrysson. 19. Iris Johansson. 20. Iwa Morelius. 21. Jörgen Jåfs.

Årsmötet tog också ett uttalande om sjukvården i Horndal: Nu är det dags att öppna vårdcentral i Horndal Centerpartiet i Avesta var starka motståndare till nedläggningen av vårdcentralen i Horndal som genomfördes i början av denna mandatperiod. Nu är det dags att ge möjlighet att öppna en vårdcentral i ny tappning i expansiva Horndal. I och med etableringen av Google i en nära framtid finns än större behov av hälso- och sjukvård i norra delen av Avesta.

Centerpartiet har lagt förslag att det ska bli lättare och enklare att etablera vårdcentral/filialer på mindre orter och i landsbygd. Det skulle passa för Horndal. Centerpartiets satsningar den här mandatperioden med extra pengar att utveckla vårdcentralerna, fritt att etablera vårdcentralsfilialer i vilken kommun man vill, satsningar på nya nära vården i Södra Dalarna, vilket innebär satsning på digitalteknik för att möta fler patienter på landsbygd, mobila team med ökat samarbete kommun och landsting främjar multisjuka och äldres hälsa.

Vårdcentral i Horndal igen skulle underlätta mycket för äldre som slipper krångliga resor. Även barnfamiljer skulle få stor fördel med en vårdcentral på närmare håll. För Centerpartiet är det viktigt att vården finns nära och är lättillgänglig, det skapar trygghet. Ny teknik och digitalisering bidrar till att kompetens och resurser används mer effektivt.
Jan-Olof Källström sekreterare

Peter Helander på Centerpartiet Avestas årsmöte

Peter Helander, distriktsordförande på besök i Horndal.