Borlänge
Centerpartiet lokalt
  • / Vår politik

Vår politik

Vi Centerpartister är kända för att ta ansvar - i föreningar, i företag, i politiken. Vi snackar inte så mycket - vi skapar resultat. Hjälp oss att bygga en bra framtid för alla som bor och verkar i Borlänge.

Borlänge kan bli bättre

Borlänge har fantastiska möjligheter - men det finns en hel del som absolut behöver bli bättre

Verkligt inflytande för borlängeborna - vi vill se mer dialog innan beslut fattas.
Fler Borlängebor i jobb - Det går att göra mer för att hjälpa människor till egenförsörjning.
Hushållning med skattepengar - I dag gör vi slut på mer pengar i kommunen än vad vi får in
Gemenskap i Borlänge - Vi behöver många olika platser och sammanhang där vi kan mötas.
Bättre ledarskap i skolan - Alla elever måste trivas och må bra för att klara skolans mål.
Mer valfrihet i äldreomsorgen - Släpp in fler aktörer i hemtjänst och äldreboenden

Två glada Centerpartister som samtalar

Tänker du som en Centerpartist?

Vill du att besluten i Borlänge kommun ska fattas utifrån att …

  • alla borlängebor behövs och har samma värde.
  • människor kan och vill ta ansvar - låt folk bestämma så mycket som möjligt själva.
  • kretsloppet måste respekteras - det går att bruka utan att förbruka.
  • småskaligt är bra - mindre enheter ger överblick, ansvar och engagemang.
  • företagare är jobbskapare och ska uppmuntras.
  • det gäller att hushålla med våra resurser - vi kan inte göra slut på mer än vi har