Borlänge
Centerpartiet lokalt

En skola där eleverna klarar målen

Friskola

Alla elever måste få lyckas i skolan. Inget annat är godtagbart!

Alla barn och unga skall känna sig viktiga och uppskattade. Skolan skall vara en plats där man trivs, växer och utvecklas. Det ställer stora anspråk på pedagogisk förmåga och engagmang hos alla som är verksamma i skolan. Ledarskapet i Borlänges skolor måste vara en kombination av tydliga krav och god omtanke.