Borlänge
Centerpartiet lokalt

Jobb och försörjning

Bild

Att ha ett jobb och kunna försörja sig är grunden för vårt egenvärde. Det är företagen som är jobbskapare och särskilt då småföretagen.

Borlänges företagare är enormt viktiga - det är där en stor majoritet av borlängeborna kan få jobb och försörjning. Därför måste det finnas ett gott samspel mellan kommunen och företagen. Politiska beslut måste kännetecknas av en förståelse för hur företag fungerar. Lokala företag som vill bidra till att utveckla Borlänge är en stor tillgång.