Borlänge
Centerpartiet lokalt

Trygghet och gemenskap

Bild

Tillsammans kan vi skapa ett tryggt Borlänge där alla känner sig betydelsefulla.

Borlänge är en bra plats att bo på och det går bra för de allra flesta borlängeborna. Men det finns också många som mår dåligt och som känner sig utanför. Hittills har vi inte gjort tillräckligt för att ge alla en verklig chans att leva ett gott liv. Vi behöver öka engagemanget för att alla barn ska få en trygg uppväxt, att alla unga ska känna sig viktiga och att den som råkar illa ut ska få hjälp att komma tillbaka.

Nya Borlängebor behövs

Det kommer att saknas arbetskraft i Borlänge i framtiden.
Vi behöver många som flyttar till hit och jobbar.

Då krävs det fler bostäder och attraktiva boendemiljöer - både centralt och på landet - som gör att människor väljer Borlänge som bostadsort. Vi måste på ett bättre sätt kunna ta emot de nya borlängebor som flytt hit från krig och förföljelse.